NIEUWS

Onze laatste nieuwe activiteiten

En het nieuwste project!   Ook een educatief milieu project!

Jet nog op te starten recycling project ten behoeve vanhet milieu in Ghana. In eerste instantir in en rondom de scholen, de dorpen, eilandjes, etc

Wie Ghana bezoekt kan er nietom heen. De vervuiling is hier en daar enorm.  Afval en nog eens afval met name veel plastic langs de wegen en huizen.  Op de afvalverzamelplekken,  afval zoals IT materiaal, gedumpte huishoudelijke apperatuur, industrieel afval etc. etc. 

Samen met een nog te selcteren groep studenten gaan we basisscholen, verenigingen en andere instantiesstimuleren om projectmatig de omgeving van een school of wijk schoon te maken. Metname het plastic te verzamelen ente transporteren naar een,  door ons gecontroleerd,recycling bedrijf in Accra

Op moment van schrijven hebben we nog alleen een grove omschrijving. Samen met onze partners in Bederland en Ghana gaan we dit project met realiseerbare doelen uitschrijven. Waardoor we op korte termijn hiermee aande slag kunnen.

interesse??

Informeer door een mail te sturen naar:  ghanaghana@ghanagangerswebsite

De eerste afspraken worden gemaakt. We houden u op de hoogte.