BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN GHANAGANGERS 2019 – 2020

Vanaf haar oprichting staat de Stichting Ghanagangers GEM voor het uitwisselen van kennis en vaardigheden tussen Nederlandse studenten uit met name het Beroepsonderwijs met studenten en docenten en andere professionals uit de verschillende onderwijsinstellingen in Ghana.

Om meer structuur aan te brengen in de verschillende projecten die opgepakt werden zijn we als Ghanagangers samen met, met  name instellingen uit het onderwijs en gezondheidszorg uit Ghana en Nederland gestart. ( vanaf Oktober 2018)  met onze zogenaamde GEM-projecten.

Dit werd ons visualisatieproject wat we de naam “GEM” gaven.  “Ghana Education in Multiple disciplines”.  Een middel om met name lessen als “Seksuele Vorming”, “Hygiëne”,  beter te kunnen ondersteunen.

Een wandkast van 1 vierkante meter.  Opengeklapt 2 vierkante meter. Met hierin per les of lesonderdeel op stevig en duurzaam kunststof materiaal de lessen of lesonderdelen visueel weergegeven. Steeds opnieuw bruikbaar dus.  Zeker op plaatsen waar scholen geen of amper elektriciteit bezitten!  Een Digibord wat functioneert zonder elektra !

Visualisatie is ook in Ghana belangrijk. Na de 0 meting in 2018 bleek het enthousiasme groot bij zowel leerlingen als docenten.   Meer dan voldoende aanleiding om door te gaan op de ingeslagen weg.

Na de start van het eerste visualisatieproject Januari 2019 zijn we inmiddels ook gestart met het 2e visualisatieproject “Hygiëne”.

Zowel wat betreft het Visualisatie project “Seksuele Vorming” als voor het project “Hygiëne”, werken we nauw samen met  de GGD in Nederland en met het G.E.S. (Ghana Education Service)  in Ghana

Vanaf het jaar 2020 starten we met het derde en vierde visualisatieproject “Engels”. Daarnaast gaan we ons in 2020 inzetten voorde “drop outs” in zowel De Volta Region Als in  Greater Accra.

Voor het project Engels hebben we samenwerking gezocht met de Instelling “English for kids”, uit Roosendaal.  Voor het project “Drop Outs” gaan we samen werken met de Instelling “Vraag & aanbod Internationaal.   Samen met het G.E.S. in Ghana worden klasjes geformeerd in Ghana waarin motivatie, haalbare doelen zoals het vaardig om kunnen gaan met gereedschap en machines centraal staan.  De klasjes zijn er al. De middelen nog niet. Zoals materialen voor een fietsenmaker, timmerman, landbouwer, kleermaakster, etc.

Steeds vragen we Nederlandse studenten uit met name het Middelbare en Hoger Beroepsonderwijs om tijdens hun internationale stage in Ghana hun schouders onder de projecten te zetten en hun Kennis en Vaardigheden te delen met de Ghanese studenten en professionals.  Het mes snijdt hier aan twee kanten. Deze stages bleken steeds ook een enorme verrijking te zijn van de kennis en vaardigheden van deze Nederlandse jongeren.

Oktober 2018 – Jan 2019Meting project “Seksuele Vorming”
Jan 2019 – December 2019Uitvoering Project “Seksuele Vorming op meerdere basisscholen in  Ada en omgeving, Golokuati en omgeving. Momenteel is het prima uitgerold over 12 basisscholen.
September 20190 meting GEM-project “Hygiëne
Oktober 2019Studieweek GEM-projecten met directies van Ghana Education Service en Ghana Healthcare Service in Nederland.  
Oktober 2019Start project “Engels”   In samenwerking met “English for kids”uit Roosendaal.
Oktober 2019Start GEM-project “Hygiëne”  In Ada en omgeving en Golokuati en omgeving. In nauwe samenwerking met Ghana  Education Service.
November 2019Voorbereiding project “Drop-Outs”  Start sponsorproject t.b.v. vervoer container naar Ghana
December 2019SWOT-analyse.  Hoeveel basisscholen zijn bereikt.  Hoeveel visualisatieprojecten,  Welke andere projecten vonden plaats?
 Vervolgprojecten “Seksuele Vorming” en “Hygiëne”
Februari 2020Onderzoeksproject “Diabetes” door HBO student Dominique van Wessel. Advies samenstellen voor voorlichtingsproject
April / Mei 2020 Versturen container naar Ghana t.b.cv. Project “Drop-Outs” i.s.w. met organisaties, Vraag en Aanbod Internationaal,  Dental uit Houten en Broeder Willy uit Essen.
September 2020Start project “Drop Outs’ In Ghana i.s.w.m. Ghanian Education Service.  
September 2020Vervolg GEM projecten.  “Seksuele Vorming”<  “Hygiëne”.   En “Engels”.    
December 2020 Evaluatie GEM-projecten Vervolgafspraken met zowel GES als GHS uit Ghana

FINANCIEEL:

De Stichting Ghanagangers Financiert haar projecten met o.a. bijdragen van haar deelnemers, sponsoren.   Sponsoren kunnen zijn bedrijven dan wel individuelen.

Het zoeken naar die personen of bedrijven die middels giften De Stichting ghanagangers willen ondersteunen zal dan ook steeds op de agenda staan tijdens haar wekelijkse vergadering van het Dagelijkse bestuur. Ze is er zich van bewust dat de vele materiele giften meegenomen naar Ghana door vrijwilligers en studenten niet terug te vinden zijn in haar Financiële jaarverslag.