Sponsor of donateur worden

Voor de uitvoering van onze GEM projecten zoals de projecten “DROP OUTS”,  “SEKSUELE VOORLICHTING”,  “HYGIENE”  en ENGELS”, zijn we  afhankelijk van donaties en sponsoring. Alle werkzaamheden worden (onbetaald) door enthousiaste vrijwilligers uitgevoerd.  Uw sponsorbijdrage wordt voor 100% besteed aan het lesmateriaal en het transport hiervan.

De Stichting Ghanagangers GEM heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften afgetrokken mogen worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ons RSIN nummer is:   853378708

Wilt u ons financieel steunen?

Ons (IBAN) bankrekeningnummer is: NL14 INGB 0006 3027 31         Stichting Ghanagangers GEM

Wij zijn blij met elke vorm van financiële ondersteuning. Een gesprek over de verschillende opties is altijd mogelijk

KOSTEN STAGES EN VERBLIJF

PROJECTFINANCIERING.

  Kosten stages Ghana December 2022

STICHTING-GHANAGANGERS-PRIJZEN-NAJAAR-2020

 

Hoe financieren we onze projecten?

De Stichting Ghanagangers is voortdurend op zoek naar sponsoren. personen, instellingen, bedrijven die onze projecten mee wil financieren. De zogenaamde GEM projecten, zoals “Seksuele voorlichting”, “Hygiëne” , “Engelse taal”, “Drop outs” , etc. worden gefinancierd door sponsoren. Verder wordt maximaal 10 % van de deelnemersbijdragen gebruikt voor deze (stage) projecten

BELONINGSBELEID.

De Stichting Ghanagangers GEM kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. M.a.w. al diegene die werkzaamheden verrichten voor de Stichting Ghanagangers GEM doen dit op basis van vrijwilligheid en ontvangen geen beloning,  Wel  kunnen die vrijwilligers, coaches en  bestuursleden,  die zich structureel inzetten voor de Stichting Ghanagangers GEM die  onkosten declareren als;

  •  gemaakte reiskosten indien meer dan 30 km vanaf de woonplaats a 0,19 euro per km
  •  telefoonkosten, indien Verbinding met Whats app aantoonbaar niet lukt

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Jaarrekening 2021 100077 Stichting Ghanagangers Jaarrekening 2021

(met winst en verliesrekening)

VRIJWILLIGERSORGANISATIE

De Stichting Ghanagangers GEM is een pure vrijwilligersorganisatie. Ze is niet commercieel. Niemand van haar vrijwilligers ontvangt een salaris voor werkzaamheden die hij of zij voor De Stichting verricht.

 

GEGEVENS KAMER VAN KOOPHANDEL

KVK nr                                                   59229780

RSIN                                                        853378708

Naam                                                       Stichting Ghanagangers GEM

Datum akte van oprichting                 12-11-2013

Activiteitenomschrijving                    Het uitwisselen van kennis en vaardigheden tussen Nederlandse studenten, docenten en professionals uit meerdere beroepsvelden zoals onder andere gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en techniek met die uit Ghana.

Activiteit                                                 8560 – Dienstverlening voor het Onderwijs

Bezoekadres                                          Hoge Ham 115, 5104JC Dongen