FINANCIEEL JAARVERSLAG

Jaarrekening 2021 100077 Stichting Ghanagangers Jaarrekening 2021

(met winst en verliesrekening)

VRIJWILLIGERSORGANISATIE

De Stichting Ghanagangers GEM is een pure vrijwilligersorganisatie. Ze is niet commercieel. Niemand van haar vrijwilligers ontvangt een salaris voor werkzaamheden die hij of zij voor De Stichting verricht.

 

GEGEVENS KAMER VAN KOOPHANDEL

KVK nr                                                   59229780

RSIN                                                        853378708

Naam                                                       Stichting Ghanagangers GEM

Datum akte van oprichting                 12-11-2013

Activiteitenomschrijving                    Het uitwisselen van kennis en vaardigheden tussen Nederlandse studenten, docenten en professionals uit meerdere beroepsvelden zoals onder andere gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en techniek met die uit Ghana.

Activiteit                                                 8560 – Dienstverlening voor het Onderwijs

Bezoekadres                                          Hoge Ham 115, 5104JC Dongen